Overweldigende giften voor het vredeskerkje

Overweldigende giften voor het vredeskerkje

Heel veel instellingen en organisaties maken door de Corona pandemie moeilijke tijden door. Dat geldt ook voor ons Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Vrijwel alle inkomsten vallen weg, geplande kerkdiensten en huwelijken worden  afgezegd, concertjes mogen alleen doorgaan met beperkt publiek.

Kortom, het wordt dit jaar schrapen tot op de bodem van onze kas om alle gewone verplichtingen na te komen. Maar met de hulp van onze vele Vrienden hopen we dat net te redden. Daarvoor al vast heel veel dank!

Investeringen in de toekomst

Maar wat we niet redden is het doen van investeringen om ook na deze moeilijke periode met versterkte kracht verder te gaan. Alleen daarmee kunnen we  aan de vragen van veel bezoekers en gebruikers voldoen en zijn we nog beter bestand tegen mogelijke toekomstige problemen. Het gaat dan om zaken als aansluiting op internet, met mogelijkheid van life-streaming, betere geluidsapparatuur, verlichting van het podium, een permanente opstelling van het videoscherm.

Onder het motto ‘Geef een Gave Gift’ zijn we daarom begonnen met een crowdfundings-actie, speciaal gericht op de (tijdelijke) inwoners van Bergen aan Zee.

De resultaten van deze actie zijn hartverwarmend! Binnen anderhalve maand hebben wij ons streefbedrag van € 10.000,- al ruim overschreden. Fantastisch te merken hoe ons kerkje leeft in de dorpsgemeenschap van Bergen (aan Zee). Iedereen die daar aan meegedaan heeft enorm bedankt!

Vanuit BergenAanZee.com is er een donatie gedaan van € 2.000,-.

Projecten

Samen met eerdere giften hebben wij nu een investeringsbudget van € 15.000,-. Dat maakt het mogelijk om onze plannen direct te gaan uitvoeren, sterker nog, het eerste project is al afgerond.

Meubelmaker Walter Vree uit Bergen heeft op ingenieuze wijze achter de lambrisering naast de kansel een tv-lift gemonteerd, waardoor deze permanent gebruiksklaar is. Ook is de elektriciteitsvoorziening vóór in de kerk totaal vernieuwd.

Samen met het bestuur van de MAD-stichting zijn we plannen aan het maken voor nieuw geluid en licht in de kerk. De aanleg van de kabel voor internet is al opgedragen aan Ziggo en wacht alleen nog op de vergunning van de gemeente.  En voor de winter echt aanbreekt hopen we ook onze mooie gebrandschilderde ramen bij donker van buiten te kunnen aanlichten. Kortom, we zijn echt samen op weg.