Routepunt 1

Foto 1-1: Overzichtsfoto 1 van Bergen aan Zee

Luchtfoto van Bergen aan Zee, ca. 1935. Op deze mooie foto is heel veel te zien. We beginnen links onder met een deel van het Parnassiapark, dan de bebouwing aan de Paulinestraat/weg, villa de Dennen, Villa Ulysses met daarvoor het borstbeeld van mevr. Van Reenen-Völter. Meer naar het midden de Zeeweg met Hotel Stroomer, en Pension Frisia, daartegenover pension Aurora en pension Wilhelmina, de Zeeweg loopt door tot het strand en draait dan om Hotel Nassau Bergen naar de Boulevard. In het midden van de foto zien we de winkelboog aan de Julianalaan (nu Jacob Kalffweg), met daar onder hotel Prins Maurits aan de van Hasseltstraat/weg met de autoparken (parkeerterreinen) in het midden hiervan het Postkantoor. We zien vanaf hotel Prins Maurits schuin naar rechts de woningen aan de Kerkstraat, met daarboven de rails met stationsgebouw van Bello. Hierboven rechts de BEM loodsen aan de Witteweg. Rechts van hotel Nassau Bergen en boven de winkelboog zien we het Paviljoen van de familie van Reenen. Rechts daarvan zien we de villa’s aan de Pier Panderstraat/weg, de Patijnstraat/weg, de Rhebockstraat/weg en de Boulevard. Verder het strand met bezoekers en de zee.

Luftaufnahme von Bergen aan Zee, ca. 1935. Auf diesem schönen Foto gibt es viel zu sehen. Wir beginnen unten links mit einem Teil des Parnassia-Parks, dann die Gebäude an der Paulinestraat/weg, Villa de Dennen, Villa Ulysses mit der Büste von Frau Van Reenen-Völter. Weiter Richtung Zentrum der Zeeweg mit Hotel Stroomer und Pension Frisia, gegenüber Pension Aurora und Pension Wilhelmina, der Zeeweg führt weiter zum Strand und biegt dann um das Hotel Nassau Bergen herum zum Boulevard. In der Mitte des Fotos sehen wir den Einkaufsbogen an der Julianalaan (jetzt Jacob Kalffweg), mit dem Hotel Prins Maurits unten an der van Hasseltstraat/weg mit den Parkplätzen in der Mitte, der Post. Vom Hotel Prins Maurits aus sehen wir schräg rechts die Häuser der Kerkstraat, darüber die Gleise mit dem Bello-Bahnhofsgebäude. Oben rechts die BEM-Schuppen am Witteweg. Rechts vom Hotel Nassau Bergen und über dem Einkaufsbogen sehen wir den Pavillon der Familie Van Reenen. Rechts davon sehen wir die Villen an der Pier Panderstraat/weg, der Patijnstraat/weg, der Rehbockstraat/weg und dem Boulevard. Außerdem der Strand mit Besuchern und das Meer.

Foto 1-2: Luchtfoto Hotel Nassau Bergen

Luchtfoto hotel Nassau Bergen, foto 20-er jaren, Onder het strand met bezoekers, de Zeeweg en Boulevard, het prachtige hotel Nassau Bergen na de 3e bouwfase, een ontwerp van de architecten van Epen en Berlage, eigenaar was de familie Zeiler, en jarenlang werkte Mees Ravenhorst hier samen met zijn vrouw Neeltje Jansen waren zij de eerste vaste bewoners van Bergen aan Zee. Boven het hotel de pensions Wilhelmina en Aurora. Rechts daarvan Frisia en Juliana. Boven midden het postkantoor met links daarvan hotel Prins Maurits, pension de Stormvogel en het stationsgebouw van Bello.

Luftaufnahme von Hotel Nassau Bergen, Aufnahme 1920er Jahre, im Vordergrund der Strand mit Besuchern, Zeeweg und Boulevard, das schöne Hotel Nassau Bergen nach dem 3. Bauabschnitt, ein Entwurf der Architekten van Epen und Berlage, Eigentümer war die Familie Zeiler, und für viele Jahren arbeitete Mees Ravenhorst hier zusammen mit seiner Frau Neeltje Jansen, sie waren die ersten dauerhafte Bewohner von Bergen aan Zee. Oberhalb des Hotels befinden sich die Gästehäuser Wilhelmina und Aurora. Rechts davon Frisia und Juliana. Oben in der Mitte das Postamt mit links davon das Hotel Prins Maurits, die Pension De Stormvogel und das Bahnhofsgebäude Bello.

In 2020 was het 75 jaar geleden dat WO II was afgelopen. Door de coronasituatie kan onze herdenking van dit feit nu pas, als 75+2, plaatsvinden. Meer dan ooit moeten we beseffen dat leven in vrijheid een groot goed is en niet als vanzelfsprekend kan worden gezien. Met 28 foto's op 16 verschillende locaties laten wij u zien hoe onze badplaats er voor 1940 uitzag en wat er tijdens de WO II verstoord is. Deze fotoroute door het dorp bestaat uit foto’s die de geschiedenis van Bergen aan Zee tonen.

Deze fotoroute is tot stand gekomen door een samenwerking van de Historische Vereniging Bergen, Vrienden van het Vredeskerkje, de dorpsraad van Bergen aan Zee, www.bergenaanzee.com en de Gemeente Bergen. Wij zijn dank verschuldigd aan Mees Schotten, Allard Willemier Westra, Gerard Meyer en het Regionaal Archief voor het ter beschikking stellen van hun foto collectie, Leo Rotthier voor de teksten en Reno Projecten voor het plaatsen van de borden.

Bergen aan Zee badplaats sinds 1906, Henk Jellema e.a., Pirola 1981
Een verjaardag aan Zee Bergen a/z , Bert Buizer & Frits David Zeiler, Pirola 2006
Bergen (NH) 1940-1945, P.Harff en D. Harff, eigen uitgave, 2016
Bouwkunst Bergen en Bergen aan Zee 1900-1940, Eline van Leeuwen, Wim Vroom, Cahier no. 3, uitgave museum Kranenburgh.
Honderd Jaar Bergen aan Zee… en wat vooraf ging , Frits David Zeiler, Gemeentemuseum Het Sterkenhuis, 2006.
Beeldende teksten uit het Vredeskerkje Bergen aan Zee, Ferdinand van Melle e.a., uitgave MAD-Stichting, 1998.
Chronologische staat van te Bergen aan Zee opgerichte gebouwen, A.L. van Reenen.
Gegevens Herman Roos.
Brief van Jhr. Six van Hillegom aan Herman Roos over villa De Drie Koningen
Verstoven Duinen, Leve Bergen aan Zee, Bock de Hondt, 2006
Een kasteel in Bergen aan Zee, De geschiedenis van het huis op het Russenduin, Maria Smook-Krikke, uitgave Bonneville Bergen, 2006
Straatnamen in Bergen door de eeuwen heen, Bob v/d Graaf e.a., HVB, 2003
Bergen aan Zee tijdens de oorlog, bron Fam. Archief van Reenen nr. 77
Bergen aan Zee, 100 jaar plannen, Maria Smook-Krikke, Bonneville, 2006
Herdenkingstentoonstelling 25 jarig bestaan bergen aan Zee, 2e druk, Maria Smook-Krikke mei 2006
100 jaar Vredeskerkje 1918 -2018, Joop Bekius e.a., Uitgave Vredskerkje, 2018
Vredeskerkje Bergen aan Zee, uitgave Stichting MAD en Stichting Vrienden van het Vredeskerkje.
Het Vredeskerkje in Bergen aan Zee, een kerkje voor allen, Bert Buizer, Ferdinand van Melle, Frits David Zeiler, 1918 2008, uitgave MAD Stichting, 2008
Bergense Kroniek, Themanummer 1, ’40-’45, HVB, mei 1995
Bergense Kroniek, jaargang 2, nr. 2, HVB, november 1995
Bergense Kroniek, Bergen aan Zee 90 jaar, Themanummer 2, HVB, juni 1996
Bergense Kroniek, jaargang 6, nr.1, HVB, mei 1999
Bergense Kroniek, jaargang 6, nr. 2, HVB, november 1999
Bergense Kroniek, jaargang 10, nr. 1, HVB, april 2003
Bergense Kroniek, jaargang 10, nr. 2, HVB, november 2003
Bergense Kroniek, jaargang 11, nr. 2, HVB, november 2004
Bergense Kroniek, jaargang 12, nr. 2, HVB, november 2005
Bergense Kroniek, Bergen aan Zee 100 jaar, jaargang 13, nr. 1, HVB juni 2006
Bergense Kroniek, jaargang 13, nr. 2, HVB, november 2006
Bergense Kroniek, jaargang 14, nr. 1, HVB, april 2007
Bergense Kroniek, jaargang 15, nr. 1, HVB, april 2008
Bergense Kroniek, jaargang 15, nr. 2, HVB, november 2008
Bergense Kroniek, jaargang 16, nr. 1, HVB, april 2009
Bergense Kroniek, jaargang 16, nr. 2, HVB, november 2009
Bergense Kroniek, jaargang 17, nr. 1, HVB, april 2010
Bergense Kroniek, jaargang 17, nr. 2, HVB, november 2010
Bergense Kroniek, jaargang 18, nr. 1, HVB, april2011
Bergense Kroniek, jaargang 18, nr. 2, HVB, november 2011
Bergense Kroniek, jaargang 19, nr. 1, HVB, april 2012
Bergense Kroniek, jaargang 19, nr. 2, HVB, november 2012
Bergense Kroniek, jaargang 20, nr. 1, HVB, april 2013
Bergense Kroniek, jaargang 20, nr. 2, HVB, november 2013
Bergense Kroniek, jaargang 21, nr. 2, HVB, november 2014
Bergense Kroniek, jaargang 22, nr. 1, HVB, april 2015
Bergense Kroniek, jaargang 22, nr. 2,HVB, november 2015
Bergense Kroniek, jaargang 23, nr. 1, HVB, april 2016
Bergense Kroniek, jaargang 24, nr. 1, HVB, april 2017
Bergense Kroniek, jaargang 24, Themanummer 13, Bergenaren en de Tweede Wereldoorlog, september 2017
Bergense Kroniek, jaargang 24, nr. 2, HVB, november 2017
Bergense Kroniek, jaargang 25, nr. 1, HVB, april 2018
Bergense Kroniek, jaargang 25, nr. 2, HVB, november 2018
Bergense Kroniek, jaargang 26, nr. 1, HVB, april 2019
Bergense Kroniek, jaargang 26, nr. 2, HVB, november 2019
Bergense Kroniek, jaargang 27, nr. 1, Bergen aan Zee een gebroken geschiedenis, Joop Bekius, HVB, april 2020