Routepunt 4

Foto 4: Hotel Trianon

Pier Panderstraat (weg) hoek Boulevard, hotel Trianon “voorzien van slaapkamers met stromend water” van de familie Verwer. Voorheen Acma een herstellingsoord voor kinderen uit de gegoede stand.

Pier Panderstraat (Straße) Ecke Boulevard, Hotel Trianon „ausgestattet mit Schlafzimmern mit fließendem Wasser“ der Familie Verwer. Ehemals Acma, ein Genesungsheim für Kinder aus wohlhabenderen Familien.

In 2020 was het 75 jaar geleden dat WO II was afgelopen. Door de coronasituatie kan onze herdenking van dit feit nu pas, als 75+2, plaatsvinden. Meer dan ooit moeten we beseffen dat leven in vrijheid een groot goed is en niet als vanzelfsprekend kan worden gezien. Met 28 borden op 16 verschillende locaties laten wij u zien hoe onze badplaats er voor 1940 uitzag en wat er tijdens de WO II verstoord is. Deze fotoroute door het dorp bestaat uit foto’s die de geschiedenis van Bergen aan Zee tonen.