Routepunt 5

Foto 5-1: Boulevard

Boulevard deze lag ca. 30 meter meer westelijk dan de huidige C.F. Zeiler Boulevard. Dit komt door de kustafslag, Sinds 1990 vinden er zandsuppleties plaats. Rechts Primula, hotel Trianon, Westerlicht, en Molenbeeke.

Boulevard war etwa 30 Meter westlicher gelegen als der aktuelle C.F. Zeiler Boulevard. Grund dafür ist die Küstenerosion, Sandaufspülungen finden seit 1990 statt. Rechts Primula, Hotel Trianon, Westerlicht und Molenbeeke.

Foto 5-2: Badbedrijf

Het bad bedrijf met het tentenstrand (noord) en de badkoetsen van de BEM. Alle aandelen van de BEM waren in handen van de familie van Reenen. Er waren in het toeristen seizoen, juni, juli en augustus, 12 medewerkers om toezicht te houden en alles in goede banen te leiden, ook op het Koetsenbad (zuid) en het zonnebad, de kistenloods en de strandstoelen. Voor alles moest betaald worden. We zien de daken van de villa’s Zeedroom, Wijde Blik, Molenbeeke en Westerlicht boven de duinen uitsteken.

Der Badebetrieb mit dem Zeltstrand (Nord) und den Badewagen der BEM. Alle Anteile der BEM befanden sich im Besitz der Familie van Reenen. In der Touristensaison Juni, Juli und August waren es 12 Mitarbeiter, die sich darum kümmerten und dafür sorgten, dass alles reibungslos läuft, unter anderem am Kutschenbad (Süden) und am Sonnenbad, am Boxenschuppen und an den Strandkörben. Alles musste bezahlt werden. Wir sehen die Dächer der Villen Zeedroom, Wijde Blik, Molenbeeke und Westerlicht über die Dünen hinausragen.

Foto 5-3: Plattegrond van Bergen aan Zee 1940

Plattegrond van Bergen aan Zee 1940 De bebouwing bestaat uit het Vredeskerkje 1918, het postkantoor 1911, het stationsgebouw 1909, 5 hotels, 5 pensions, 4 vakantiekoloniehuizen, 80 woningen en villa’s, en 20 winkels, bedrijven en loodsen. Totaal 117 gebouwen.

De zwart weergegeven gebouwen zijn 1942/1943 gesloopt. Totaal 45 hotels, pensions en villa’s, dat was ca. 40% van de bebouwing

Die Gebäude bestehen aus der Friedenskirche 1918, dem Postamt 1911, dem Bahnhofsgebäude 1909, 5 Hotels, 5 Pensionen, 4 Ferienkolonien, 80 Häusern und Villen sowie 20 Geschäften, Insgesamt 117 Gebäude.

Die schwarzen Gebäude wurden 1942/1943 abgerissen. Insgesamt 45 Hotels, Pensionen und Villen, das waren etwa 40 % der Gebäude

Boulevard

4 ’t Hooge Duin
5 Golfzang
6 Skopia
7 Scholekster
8 Aan de zonzij
9 Zeedroom
10 Wijde Blik
11 Molenbeeke
12 Westerlicht
’t Paviljoen (Theezaaltje)(Jacob Kalffweg)
26 Hotel Nassau Bergen

Pier Panderstraat (weg)

13 Hotel Trianon
14 Herline
15 Magneet / Mare
16 Hotel Oud Bakhuis
Hotel Dubbel Bakhuis
17 Primula
Mei (Tine)
Marijke
Hilda
Hotel Nieuw Bakhuis
Duinrode
Schelpduin
De Hoek (Julianalaan)

Patijnstraat (weg)

Dolfijn
Aquarius
Kokkel
Longroom
Opduin

Rehbockstraat (weg)

Albatros
Saenden
Magnolia
Shanti
Blinkert
Duintop

Julianalaan (Dennenlaan in de oorlog)

Flat
Zeldenrust
Corbenkeebar

Zeeweg

Pension Wilhelmina (hoek Jacob Kalffweg)
Pension Aurora / winkel Kuitwaard (hoek van Hasseltstraat/weg)

Van Hasseltstraat (weg)

Postkantoor

Van der Wijkplein

Ulysses

Parkstraat /weg

De Koepel (van Sterken)
Drie Koningen
De Ruijter

Foto 5-4: Atlantic Wall bunkers

Atlantic Wall bunkers op het duin en het strand. Bergen aan Zee viel onder Stutzpunktgruppe (Steunpuntgroep) Schoorl. Bij paal 31, 2 km ten noorden van Bergen aan Zee (nu de kerf) was een enorm marine bunkercomplex gebouwd (kustbatterij Bergen) 4 bunkers met zware kanonnen en ca 80 andere bouwwerken. Ook aan de boulevard noordelijk van de Rhebockstraat was een Stutzpunkt met bunkers. Dan was er een radar installatie de Wasserman ter hoogte van villa de Dennen die rondom verdedigd werd. Op 1,5 km te zuiden van Bergen aan Zee was een Widerstandsnest (Weerstandsnest) gebouwd met 4 bunkers en ondersteunende bouwwerken.

Veel van deze bouwwerken kwamen na de oorlog door kustafslag op het strand terecht en werden in de loop der jaren gesloopt. Bij de Franschman kunnen we de antitankmuur nog zien, die de Zeeweg moest afsluiten tegen geallieerde tanks.

Atlantikwallbunker auf der Düne und am Strand. Bergen aan Zee fiel unter die Stutzpunktgruppe Schoorl. Am Pol 31,2 km nördlich von Bergen aan Zee (jetzt Kerf) war ein riesiger Marinebunkerkomplex (Küstenbatterie Mons), 4 Bunker mit schweren Geschützen und etwa 80 anderen Strukturen gebaut worden. Auch auf dem Boulevard nördlich der Rehbockstraat war ein Stutzpunkt mit Bunkern. Dann gab es eine Radaranlage Wasserman in der Nähe von Villa de Dennen, die rundum verteidigt wurde. 1,5 km südlich von Bergen aan Zee wurde ein Widerstandsnest mit 4 Bunkern und Stützkonstruktionen errichtet.

Viele dieser Bauwerke landeten nach dem Krieg aufgrund von Küstenerosion am Strand und wurden im Laufe der Jahre abgerissen. Am Franschman können wir noch die Panzerabwehrmauer sehen, die den Zeeweg gegen alliierte Panzer sperren musste.

Foto 5-5: IJzeren en houten palen

IJzeren en houten palen Het strand werd vol gezet met ijzeren en houten palen om een landing vanuit zee te bemoeilijken. Ook waren er in het duingebied veel mijnenvelden.

Eisen- und Holzpfähle. Der Strand war mit Eisen- und Holzpfählen gefüllt, um das Landen vom Meer aus zu erschweren. Es gab auch viele Minenfelder im Dünengebiet.

In 2020 was het 75 jaar geleden dat WO II was afgelopen. Door de coronasituatie kan onze herdenking van dit feit nu pas, als 75+2, plaatsvinden. Meer dan ooit moeten we beseffen dat leven in vrijheid een groot goed is en niet als vanzelfsprekend kan worden gezien. Met 28 borden op 16 verschillende locaties laten wij u zien hoe onze badplaats er voor 1940 uitzag en wat er tijdens de WO II verstoord is. Deze fotoroute door het dorp bestaat uit foto’s die de geschiedenis van Bergen aan Zee tonen.