Routepunt 6

Foto 6-1: C.F. Zeilerboulevard

Boulevard hier zien we aan de boulevard de villa’s Westerlicht, Molenbeeke, Wijde Blik, Zeedroom, Aan de zonzij, Scholekster, Skopia en Golfzang. Er was een letterkaart A t/m L, met de prijzen van de “bouwgronden” de prijzen liepen op van f1,- m2 tot f 10,-m2. Op de Boulevard waren de bouwkavels het duurst. f 10,- /m2.

Hier sehen wir auf dem Boulevard die Villen Westerlicht, Molenbeeke, Wijde Blik, Zeedroom, Aan de zonzij, Scholekster, Skopia und Golfzang. Es gab einen Grundstücksplan A bis L, wobei die Preise der „Baugrundstücke“ von f1,-m2 auf f10,-m2 stiegen. Baugrundstücke waren am Boulevard am teuersten. f 10 /m2.

Foto 6-2: Huize Russenduin / Bio vakantieoord / Huize Glory

Huize Russenduin / Bio vakantieoord / Huize Glory. Vanaf hier kunnen we goed naar Bio kijken, er is een aantal jaren geleden een brandgang gemaakt tussen de dennenbomen. Gebouwd tussen 1916 en 1918 op het Russenduin (30 m hoog), 13 ha. groot. Op een massagraf ontstaan van gesneuvelde en daar begraven Russische soldaten in 1799. De Baarnse opdrachtgever August Janssen overleed een paar weken nadat het pand gereed was. Hij was eigenaar van de Delimaatschappij. Deze had o.a. een plantage ter grootte van half Noord-Holland op Sumatra voor de verbouw van tabaksbladeren, hij was schatrijk. August en zijn vader P.W. Janssen schonken veel geld aan goede doelen. O.a. aan De Prins Hendrikstichting in Egmond aan Zee, de Duitse kolonie in Bergen aan Zee, de Stichting van Weldadigheid in Frederiksoord.

Na zijn overlijden staat het pand leeg tot de Bioscoopbond het koopt in december 1930. Er volgt een verbouwing tot kindervakantiekoloniehuis “Bio vakantieoord”. Dus vernoemd naar de Bioscoopbond en niet naar Biologisch.

Er werd in alle aangesloten bioscopen in Nederland in de pauze gecollecteerd na het tonen van een filmpje over Bio, o.a. met een Raaf (dat gaat zomaar niet).
Hier verblijven vanaf 1933 telkens groepen van 90 kinderen voor 6 weken om aan te sterken. Er waren ca. 20 medewerkers. Met onderbreking tijdens de oorlog duurt dit tot 1965. Na een aantal jaren leegstand huurt en later koopt de Moonkerk het gebouw vanaf 1970. De kerk is nu bekend als “Verenigingskerk”. De familie Janssen heeft het pand 14 jaar bezeten, de Bioscoopbond 40 jaar en de Verenigingskerk 50 jaar. De bouwsporen van deze 3 perioden zijn nog te zien in en om het gebouw.

In de 2e wereldoorlog werd het pand gebruikt door de Duitsers, zij hadden in de toren een storingsinstallatie tegen de geallieerde vliegtuigcommunicatie. Deze toren hebben ze eerst verhoogd met een houten opbouw welke in de brand vloog en daarna is er een stenen opbouw gemaakt. Het gebouw had de Duitse codenaam “der Klapperstorch” (de Ooijevaar). In de 50-er jaren is het dakje op de toren gemaakt.

Huize Russenduin / Bio-Ferienort / Huize Glory. Von hier aus können wir Bio gut sehen, zwischen den Pinien wurde vor einigen Jahren eine Brandschneise angelegt. Erbaut zwischen 1916 und 1918 auf dem Russenduin (30 m hoch), 13 ha. groß. Auf einem Massengrab gefallener und begrabener russischer Soldaten im Jahr 1799. Der Bauherr von Baarn, August Janssen, starb wenige Wochen nach Fertigstellung des Gebäudes. Er besaß die Firma Deli. Er hatte unter anderem eine Plantage in der Größe von halb Nordholland auf Sumatra zum Anbau von Tabakblättern, er war äußerst wohlhabend. August und sein Vater P.W. Janssen spendeten viel Geld für wohltätige Zwecke. u.a. an die Prins Hendrik Stiftung in Egmond aan Zee, und die deutsche Ferien Kolonie in Bergen aan Zee.

Nach seinem Tod stand das Gebäude leer, bis der Bioscoopbond (Kino Verein) es im Dezember 1930 kaufte. Anschließend wurde es zu einem Kinderferienkolonienhaus „Bio-Ferienort“ umgebaut. Also benannt nach dem Kino Verein und nicht nach biologisch.

Es wurde in allen angeschlossenen Kinos in den Niederlanden in der Pause Geld eingesammelt, nachdem ein Film über Bio gezeigt wurde.

Ab 1933 kommen hier Gruppen von 90 Kindern für 6 Wochen zur Erholung. Es gab etwa 20 Mitarbeiter. Mit einer Unterbrechung während des Krieges dauert dies bis 1965. Nach einigen Jahren des Leerstands mietet die Moonkirche das Gebäude und kauft es später ab 1970. Die Kirche ist jetzt als “Verenigingskerk” bekannt. 14 Jahre ist das Anwesen im Besitz der Familie Janssen, 40 Jahre des Kinovereins und 50 Jahre der Vereinskirche. Die Bauspuren dieser 3 Epochen sind noch immer in und um das Gebäude herum zu sehen.

Im 2. Weltkrieg wurde das Gebäude von den Deutschen genutzt, sie hatten eine Störanlage im Turm gegen die alliierte Flugzeugkommunikation. Sie haben diesen Turm zuerst mit einer Holzkonstruktion errichtet, die Feuer fing, und dann wurde eine Steinkonstruktion hergestellt. Das Gebäude trug den deutschen Decknamen „der Klapperstorch“. Das Dach auf dem Turm wurde in den 1950er Jahren hergestellt.

In 2020 was het 75 jaar geleden dat WO II was afgelopen. Door de coronasituatie kan onze herdenking van dit feit nu pas, als 75+2, plaatsvinden. Meer dan ooit moeten we beseffen dat leven in vrijheid een groot goed is en niet als vanzelfsprekend kan worden gezien. Met 28 borden op 16 verschillende locaties laten wij u zien hoe onze badplaats er voor 1940 uitzag en wat er tijdens de WO II verstoord is. Deze fotoroute door het dorp bestaat uit foto’s die de geschiedenis van Bergen aan Zee tonen.