Routepunt 6

Foto 6-1: C.F. Zeilerboulevard

Boulevard hier zien we aan de boulevard de villa’s Westerlicht, Molenbeeke, Wijde Blik, Zeedroom, Aan de zonzij, Scholekster, Skopia en Golfzang. Er was een letterkaart A t/m L, met de prijzen van de “bouwgronden” de prijzen liepen op van f1,- m2 tot f 10,-m2. Op de Boulevard waren de bouwkavels het duurst. f 10,- /m2.

Hier sehen wir auf dem Boulevard die Villen Westerlicht, Molenbeeke, Wijde Blik, Zeedroom, Aan de zonzij, Scholekster, Skopia und Golfzang. Es gab einen Grundstücksplan A bis L, wobei die Preise der „Baugrundstücke“ von f1,-m2 auf f10,-m2 stiegen. Baugrundstücke waren am Boulevard am teuersten. f 10 /m2.

Foto 6-2: Huize Russenduin / Bio vakantieoord / Huize Glory

Huize Russenduin / Bio vakantieoord / Huize Glory. Vanaf hier kunnen we goed naar Bio kijken, er is een aantal jaren geleden een brandgang gemaakt tussen de dennenbomen. Gebouwd tussen 1916 en 1918 op het Russenduin (30 m hoog), 13 ha. groot. Op een massagraf ontstaan van gesneuvelde en daar begraven Russische soldaten in 1799. De Baarnse opdrachtgever August Janssen overleed een paar weken nadat het pand gereed was. Hij was eigenaar van de Delimaatschappij. Deze had o.a. een plantage ter grootte van half Noord-Holland op Sumatra voor de verbouw van tabaksbladeren, hij was schatrijk. August en zijn vader P.W. Janssen schonken veel geld aan goede doelen. O.a. aan De Prins Hendrikstichting in Egmond aan Zee, de Duitse kolonie in Bergen aan Zee, de Stichting van Weldadigheid in Frederiksoord.

Na zijn overlijden staat het pand leeg tot de Bioscoopbond het koopt in december 1930. Er volgt een verbouwing tot kindervakantiekoloniehuis “Bio vakantieoord”. Dus vernoemd naar de Bioscoopbond en niet naar Biologisch.

Er werd in alle aangesloten bioscopen in Nederland in de pauze gecollecteerd na het tonen van een filmpje over Bio, o.a. met een Raaf (dat gaat zomaar niet).
Hier verblijven vanaf 1933 telkens groepen van 90 kinderen voor 6 weken om aan te sterken. Er waren ca. 20 medewerkers. Met onderbreking tijdens de oorlog duurt dit tot 1965. Na een aantal jaren leegstand huurt en later koopt de Moonkerk het gebouw vanaf 1970. De kerk is nu bekend als “Verenigingskerk”. De familie Janssen heeft het pand 14 jaar bezeten, de Bioscoopbond 40 jaar en de Verenigingskerk 50 jaar. De bouwsporen van deze 3 perioden zijn nog te zien in en om het gebouw.

In de 2e wereldoorlog werd het pand gebruikt door de Duitsers, zij hadden in de toren een storingsinstallatie tegen de geallieerde vliegtuigcommunicatie. Deze toren hebben ze eerst verhoogd met een houten opbouw welke in de brand vloog en daarna is er een stenen opbouw gemaakt. Het gebouw had de Duitse codenaam “der Klapperstorch” (de Ooijevaar). In de 50-er jaren is het dakje op de toren gemaakt.

Huize Russenduin / Bio-Ferienort / Huize Glory. Von hier aus können wir Bio gut sehen, zwischen den Pinien wurde vor einigen Jahren eine Brandschneise angelegt. Erbaut zwischen 1916 und 1918 auf dem Russenduin (30 m hoch), 13 ha. groß. Auf einem Massengrab gefallener und begrabener russischer Soldaten im Jahr 1799. Der Bauherr von Baarn, August Janssen, starb wenige Wochen nach Fertigstellung des Gebäudes. Er besaß die Firma Deli. Er hatte unter anderem eine Plantage in der Größe von halb Nordholland auf Sumatra zum Anbau von Tabakblättern, er war äußerst wohlhabend. August und sein Vater P.W. Janssen spendeten viel Geld für wohltätige Zwecke. u.a. an die Prins Hendrik Stiftung in Egmond aan Zee, und die deutsche Ferien Kolonie in Bergen aan Zee.

Nach seinem Tod stand das Gebäude leer, bis der Bioscoopbond (Kino Verein) es im Dezember 1930 kaufte. Anschließend wurde es zu einem Kinderferienkolonienhaus „Bio-Ferienort“ umgebaut. Also benannt nach dem Kino Verein und nicht nach biologisch.

Es wurde in allen angeschlossenen Kinos in den Niederlanden in der Pause Geld eingesammelt, nachdem ein Film über Bio gezeigt wurde.

Ab 1933 kommen hier Gruppen von 90 Kindern für 6 Wochen zur Erholung. Es gab etwa 20 Mitarbeiter. Mit einer Unterbrechung während des Krieges dauert dies bis 1965. Nach einigen Jahren des Leerstands mietet die Moonkirche das Gebäude und kauft es später ab 1970. Die Kirche ist jetzt als “Verenigingskerk” bekannt. 14 Jahre ist das Anwesen im Besitz der Familie Janssen, 40 Jahre des Kinovereins und 50 Jahre der Vereinskirche. Die Bauspuren dieser 3 Epochen sind noch immer in und um das Gebäude herum zu sehen.

Im 2. Weltkrieg wurde das Gebäude von den Deutschen genutzt, sie hatten eine Störanlage im Turm gegen die alliierte Flugzeugkommunikation. Sie haben diesen Turm zuerst mit einer Holzkonstruktion errichtet, die Feuer fing, und dann wurde eine Steinkonstruktion hergestellt. Das Gebäude trug den deutschen Decknamen „der Klapperstorch“. Das Dach auf dem Turm wurde in den 1950er Jahren hergestellt.

In 2020 was het 75 jaar geleden dat WO II was afgelopen. Door de coronasituatie kan onze herdenking van dit feit nu pas, als 75+2, plaatsvinden. Meer dan ooit moeten we beseffen dat leven in vrijheid een groot goed is en niet als vanzelfsprekend kan worden gezien. Met 28 foto's op 16 verschillende locaties laten wij u zien hoe onze badplaats er voor 1940 uitzag en wat er tijdens de WO II verstoord is. Deze fotoroute door het dorp bestaat uit foto’s die de geschiedenis van Bergen aan Zee tonen.

Deze fotoroute is tot stand gekomen door een samenwerking van de Historische Vereniging Bergen, Vrienden van het Vredeskerkje, de dorpsraad van Bergen aan Zee, www.bergenaanzee.com en de Gemeente Bergen. Wij zijn dank verschuldigd aan Mees Schotten, Allard Willemier Westra, Gerard Meyer en het Regionaal Archief voor het ter beschikking stellen van hun foto collectie, Leo Rotthier voor de teksten en Reno Projecten voor het plaatsen van de borden.

Bergen aan Zee badplaats sinds 1906, Henk Jellema e.a., Pirola 1981
Een verjaardag aan Zee Bergen a/z , Bert Buizer & Frits David Zeiler, Pirola 2006
Bergen (NH) 1940-1945, P.Harff en D. Harff, eigen uitgave, 2016
Bouwkunst Bergen en Bergen aan Zee 1900-1940, Eline van Leeuwen, Wim Vroom, Cahier no. 3, uitgave museum Kranenburgh.
Honderd Jaar Bergen aan Zee… en wat vooraf ging , Frits David Zeiler, Gemeentemuseum Het Sterkenhuis, 2006.
Beeldende teksten uit het Vredeskerkje Bergen aan Zee, Ferdinand van Melle e.a., uitgave MAD-Stichting, 1998.
Chronologische staat van te Bergen aan Zee opgerichte gebouwen, A.L. van Reenen.
Gegevens Herman Roos.
Brief van Jhr. Six van Hillegom aan Herman Roos over villa De Drie Koningen
Verstoven Duinen, Leve Bergen aan Zee, Bock de Hondt, 2006
Een kasteel in Bergen aan Zee, De geschiedenis van het huis op het Russenduin, Maria Smook-Krikke, uitgave Bonneville Bergen, 2006
Straatnamen in Bergen door de eeuwen heen, Bob v/d Graaf e.a., HVB, 2003
Bergen aan Zee tijdens de oorlog, bron Fam. Archief van Reenen nr. 77
Bergen aan Zee, 100 jaar plannen, Maria Smook-Krikke, Bonneville, 2006
Herdenkingstentoonstelling 25 jarig bestaan bergen aan Zee, 2e druk, Maria Smook-Krikke mei 2006
100 jaar Vredeskerkje 1918 -2018, Joop Bekius e.a., Uitgave Vredskerkje, 2018
Vredeskerkje Bergen aan Zee, uitgave Stichting MAD en Stichting Vrienden van het Vredeskerkje.
Het Vredeskerkje in Bergen aan Zee, een kerkje voor allen, Bert Buizer, Ferdinand van Melle, Frits David Zeiler, 1918 2008, uitgave MAD Stichting, 2008
Bergense Kroniek, Themanummer 1, ’40-’45, HVB, mei 1995
Bergense Kroniek, jaargang 2, nr. 2, HVB, november 1995
Bergense Kroniek, Bergen aan Zee 90 jaar, Themanummer 2, HVB, juni 1996
Bergense Kroniek, jaargang 6, nr.1, HVB, mei 1999
Bergense Kroniek, jaargang 6, nr. 2, HVB, november 1999
Bergense Kroniek, jaargang 10, nr. 1, HVB, april 2003
Bergense Kroniek, jaargang 10, nr. 2, HVB, november 2003
Bergense Kroniek, jaargang 11, nr. 2, HVB, november 2004
Bergense Kroniek, jaargang 12, nr. 2, HVB, november 2005
Bergense Kroniek, Bergen aan Zee 100 jaar, jaargang 13, nr. 1, HVB juni 2006
Bergense Kroniek, jaargang 13, nr. 2, HVB, november 2006
Bergense Kroniek, jaargang 14, nr. 1, HVB, april 2007
Bergense Kroniek, jaargang 15, nr. 1, HVB, april 2008
Bergense Kroniek, jaargang 15, nr. 2, HVB, november 2008
Bergense Kroniek, jaargang 16, nr. 1, HVB, april 2009
Bergense Kroniek, jaargang 16, nr. 2, HVB, november 2009
Bergense Kroniek, jaargang 17, nr. 1, HVB, april 2010
Bergense Kroniek, jaargang 17, nr. 2, HVB, november 2010
Bergense Kroniek, jaargang 18, nr. 1, HVB, april2011
Bergense Kroniek, jaargang 18, nr. 2, HVB, november 2011
Bergense Kroniek, jaargang 19, nr. 1, HVB, april 2012
Bergense Kroniek, jaargang 19, nr. 2, HVB, november 2012
Bergense Kroniek, jaargang 20, nr. 1, HVB, april 2013
Bergense Kroniek, jaargang 20, nr. 2, HVB, november 2013
Bergense Kroniek, jaargang 21, nr. 2, HVB, november 2014
Bergense Kroniek, jaargang 22, nr. 1, HVB, april 2015
Bergense Kroniek, jaargang 22, nr. 2,HVB, november 2015
Bergense Kroniek, jaargang 23, nr. 1, HVB, april 2016
Bergense Kroniek, jaargang 24, nr. 1, HVB, april 2017
Bergense Kroniek, jaargang 24, Themanummer 13, Bergenaren en de Tweede Wereldoorlog, september 2017
Bergense Kroniek, jaargang 24, nr. 2, HVB, november 2017
Bergense Kroniek, jaargang 25, nr. 1, HVB, april 2018
Bergense Kroniek, jaargang 25, nr. 2, HVB, november 2018
Bergense Kroniek, jaargang 26, nr. 1, HVB, april 2019
Bergense Kroniek, jaargang 26, nr. 2, HVB, november 2019
Bergense Kroniek, jaargang 27, nr. 1, Bergen aan Zee een gebroken geschiedenis, Joop Bekius, HVB, april 2020