Routepunt 10

Foto 10: Parkstraat villa Drie Koningen

Parkstraat villa Drie Koningen. Deze villa was gebouwd door de familie Six van Hillegom. De wapenspreuk van de familie Six is “Stella Duce”, “De ster geleid ons”. De bouwheer was op 6 januari jarig, dus op Driekoningen. De kelder van het huis is gespaard, want daarin hadden de Duitsers een gas ontsmettingsinstallatie gebouwd. Na de oorlog wilde de familie Six het huis niet herbouwen. Dat is door de familie Hampe gedaan, professor Hampe was een beroemde patholoog-anatoom In de kelder werden na de oorlog veel feesten gehouden. Als er iemand in het huis verblijft dan wappert de vlag / wimpel in de top van de vlaggenmast.

Voor de oorlog was de Parkstraat een doodlopende weg.

Parkstraat-Villa Drei Könige. Diese Villa wurde von der Familie Six van Hillegom erbaut. Das Motto der Familie Six lautet „Stella Duce“, „Der Stern leitet uns“. Der Hausherr hatte am 6. Januar Geburtstag, also am Dreikönigstag. Der Keller des Hauses ist verschont geblieben, weil die Deutschen darin eine Gasdesinfektionsanlage eingebaut hatten. Nach dem Krieg wollte die Familie Six das Haus nicht wieder aufbauen. Das machte die Familie Hampe, Professor Hampe war ein berühmter Pathologe-Anatom. Nach dem Krieg wurden viele Partys im Keller gefeiert. Wenn sich jemand im Haus aufhält, flattert die Fahne / der Wimpel oben am Fahnenmast.

Vor dem Krieg war die Parkstraat eine Sackgasse.

In 2020 was het 75 jaar geleden dat WO II was afgelopen. Door de coronasituatie kan onze herdenking van dit feit nu pas, als 75+2, plaatsvinden. Meer dan ooit moeten we beseffen dat leven in vrijheid een groot goed is en niet als vanzelfsprekend kan worden gezien. Met 28 borden op 16 verschillende locaties laten wij u zien hoe onze badplaats er voor 1940 uitzag en wat er tijdens de WO II verstoord is. Deze fotoroute door het dorp bestaat uit foto’s die de geschiedenis van Bergen aan Zee tonen.