Routepunt 12

Foto 12-1: Villa Ulysses

Villa Ulysses stond boven op het duin zuidelijk van de Zeeweg, waar nu het nieuwe hotel Nassau Bergen staat. De plek is nog goed te vinden boven het borstbeeld van mevrouw van Reenen. Villa Ulysses was de eerste villa die gebouwd is in Bergen aan Zee. Opdrachtgever was de familie van Reenen die de villa vernoemde naar het schip Ulysses dat in 1877 verging voor de kust van het latere Bergen aan Zee. Het werd ook wel het sinaasappelen schip genoemd, omdat het kisten met deze vruchten vervoerde. Zo kostbaar dat menig jutter in actie kwam. Beneden voor de villa zien we een muur met herdenkingsstenen en een waterbekken, deze is geplaatst in de beginjaren van Bergen aan Zee.

Het borstbeeld van mevrouw van Reenen-Völter gemaakt door de Bergense beeldhouwer Tjipke Visser is in 1926 geplaatst, een jaar na haar overlijden.

Mevrouw van Reenen-Völter was de stichtster van Bergen aan Zee. Het was haar levenstaak, in 20 jaar wist ze een compleet dorpje te realiseren. Met een kerkje, station, postkantoor, museum, winkels, bedrijven, villa’s, woningen en 2 parken.

Die Villa Ulysses stand auf der Düne südlich des Zeewegs, wo heute das neue Hotel Nassau Bergen steht. Villa Ulysses war die erste Villa, die in Bergen aan Zee gebaut wurde. Bauherr war die Familie van Reenen, die die Villa nach dem Schiff Ulysses benannte, das 1877 vor der Küste des späteren Bergen aan Zee sank. Unterhalb vor der Villa sehen wir eine Mauer mit Gedenksteinen und einem Wasserbecken, das in den frühen Jahren von Bergen aan Zee aufgestellt wurde.

Die Büste von Frau van Reenen-Völter, angefertigt vom Bergener Bildhauer Tjipke Visser, wurde 1926 aufgestellt, ein Jahr nach ihrem Tod.

Frau van Reenen-Völter war die Gründerin von Bergen aan Zee. Es war ihre Lebensaufgabe, in 20 Jahren schaffte sie es, ein komplettes Dorf zu realisieren. Mit Kirche, Bahnhof, Post, Museum, Geschäften, Firmen, Villen, Häusern und 2 Parks.

Foto 12-2: Radarinstallatie de Wassermann

Radarinstallatie de Wassermann deze is geplaatst in maart 1942 op de plek waar een grote mast met windwijzer stond, tussen Ulysses en de Koepel. Ongeveer waar nu het zwembad is van Nassau Bergen, tegenover de Dennen. Met deze radar installatie kon men vliegtuigen waarnemen tot ca. 350 km. De Wassermann installatie was rondom zwaar verdedigd. We zien op de foto voor de stalen en houten versperringspalen. Links van de radar installatie zien we Bio vakantieoord met de houten opbouw, deze brandde af op 11 maart 1943 om 03.00 uur ’s-nachts.

Radaranlage Wassermann wurde im März 1942 an der Stelle aufgestellt, wo ein großer Mast mit Wetterfahne stand, zwischen Ulysses und dem Kuppel.
Mit dieser Radaranlage konnte man Flugzeuge bis ca. 350 km beobachten.
Die Anlage Wassermann war rundherum stark verteidigt. Wir sehen auf dem Foto die Stahl- und Holzbarrierenpfosten. Links neben der Radaranlage sehen wir die Ferienanlage Bio mit dem Holzüberbau, sie brannte am 11. März 1943 ab.

In 2020 was het 75 jaar geleden dat WO II was afgelopen. Door de coronasituatie kan onze herdenking van dit feit nu pas, als 75+2, plaatsvinden. Meer dan ooit moeten we beseffen dat leven in vrijheid een groot goed is en niet als vanzelfsprekend kan worden gezien. Met 28 borden op 16 verschillende locaties laten wij u zien hoe onze badplaats er voor 1940 uitzag en wat er tijdens de WO II verstoord is. Deze fotoroute door het dorp bestaat uit foto’s die de geschiedenis van Bergen aan Zee tonen.