Routepunt 13

Foto 13-1: Pension Wilhelmina

Pension Wilhelmina, op de hoek van de Zeeweg en de Jacob Kalffweg eigenaar was Gerrit Spruit, een van de eerste bewoners van Bergen aan Zee. Links de winkelboog met pension Stormvogel. Na de oorlog is pension Wilhelmina aan de overkant van de Zeeweg herbouwd.

Pension Wilhelmina, Ecke Zeeweg und Jacob Kalffweg, im Besitz von Gerrit Spruit, einem der ersten Bewohner von Bergen aan Zee. Links der Einkaufsbogen mit Pension Stormvogel. Nach dem Krieg wurde die Pension Wilhelmina auf der anderen Seite des Zeeweg wieder aufgebaut.

Foto 13-2: Van der Wijckplein

Van der Wijckplein, foto van ca. 1950 we zien de rotonde met daarop de klok onthuld 13 juli 1950 en aangeboden door de vereniging van bewoners van Bergen aan Zee “Paal 33” Deze zeer actieve vereniging opgericht 16 januari 1948 heeft veel inbreng gehad in de naoorlogse ontwikkelingen van het dorp.

De vereniging is 8 februari 1960 opgeheven. Op de plek van de klok staat nu het beeld Jonas in de Wallevis van Niek Jonk. Links beneden een kale vlakte waar hotel Nassau Bergen stond. Nu is daar het “Rode Plein” (1956) met het Zee Aquarium. Veder zijn gesloopt Wilhelmina, Aurora en het Postkantoor.

Van der Wijckplein, Foto von ca. 1950 Wir sehen den Kreisverkehr mit der Uhr, die vom Verein der Einwohner von Bergen aan Zee “Paal 33” angeboten wurde. Dieser sehr aktive Verein, der am 16. Januar 1948 gegründet wurde, hat viel erlebt Beitrag zur Nachkriegsentwicklung des Dorfes.

Der Verein wurde am 8. Februar 1960 aufgelöst. Die Statue von Jonas und der Wale von Niek Jonk steht jetzt anstelle der Uhr. Unten links eine kahle Ebene, wo früher das Hotel Nassau Bergen stand. Jetzt gibt es das „Van der Wijckplein“(1956) mit dem Zeeaquarium. Außerdem waren Wilhelmina, Aurora und das Postamt abgerissen.

In 2020 was het 75 jaar geleden dat WO II was afgelopen. Door de coronasituatie kan onze herdenking van dit feit nu pas, als 75+2, plaatsvinden. Meer dan ooit moeten we beseffen dat leven in vrijheid een groot goed is en niet als vanzelfsprekend kan worden gezien. Met 28 borden op 16 verschillende locaties laten wij u zien hoe onze badplaats er voor 1940 uitzag en wat er tijdens de WO II verstoord is. Deze fotoroute door het dorp bestaat uit foto’s die de geschiedenis van Bergen aan Zee tonen.