Routepunt 15

Foto 15-1: Stationsgebouw

Stationsgebouw (1909) , foto 50-er jaren. Vanaf 1905 kwam de Stoomtram van Alkmaar naar Bergen. Vanaf 1909 kwam er een verbinding met Bergen aan Zee. Daardoor was het dorp verbonden met Europa, aldus de reclame van de BEM.

We zien hier het trammetje, welke na de oorlog Bello is gaan heten klaarstaan om naar Bergen binnen te vertrekken. Rechts de lantaarnpaal, ontworpen door architect Majella Cijffers, en onthult op 26 juni 1931, ter ere van het 25 jarig bestaan van Bergen aan Zee. Bij de mevrouw met de fiets begint het fietspad naar de Franschman, Bergen en Egmond. Dit fietspad is in 1927 aangelegd, 2 jaar na het overlijden van mevrouw van Reenen die tegen een fietspad was. Dat zou teveel dagjesmensen trekken, de familie van Reenen had meer belang bij verblijfstoeristen van gegoede stand.

Bahnhofsgebäude (1909), Foto 1950er Jahre. Ab 1909 gab es eine Verbindung mit Bergen aan Zee. Dadurch sei das Dorf an Europa angeschlossen worden, heißt es in der Anzeige des BEM.

Hier sehen wir die Straßenbahn, die nach dem Krieg Bello hieß, bereit zur Abfahrt nach Bergen. Rechts der von der Architektin Majella Cijffers entworfene Laterne, der am 26. Juni 1931 zu Ehren des 25-jährigen Jubiläums von Bergen aan Zee enthüllt wurde. Der Radweg nach Franschman, Bergen und Egmond beginnt bei der Dame mit dem Fahrrad. Dieser Radweg wurde 1927 gebaut, zwei Jahre nach dem Tod von Frau van Reenen, die gegen einen Radweg war. Das würde zu viele Tagesausflügler anziehen, die Familie van Reenen hatte mehr Interesse an wohlhabenden Übernachtungstouristen.

Foto 15-2: Aankomst Bello

Aankomst Bello, foto begin 50-er jaren. We zien hier de aankomst van Bello, de passagiers golven uit de wagons op weg naar het strand. We zien dat de locomotief achteruit naar Bergen aan Zee is gereden. Daarna wordt hij via het rangeerspoor naar de andere kant van de wagons gereden, zodat hij weer vooruit terug naar Bergen rijdt. Rechts zien we de “watertoren”, want om stoom te kunnen produceren moest Bello regelmatig water tanken.

In 1921 werden er 197.105 passagiers vervoerd, een record. De tramverbinding werd onder luid protest op 31 augustus 1955 opgeheven. De Bergense busonderneming NHADO nam het vervoer over.

Ankunft Bello, Foto Anfang der 1950er Jahre. Hier sehen wir die Ankunft von Bello, die Passagiere steigen aus dem Zug auf ihrem Weg zum Strand. Wir sehen, dass die Lok rückwärts nach Bergen aan Zee gefahren ist. Dann wird er über das Abstellgleis auf die andere Seite der Waggons gefahren, sodass er vorwärts zurück nach Bergen fährt. Rechts sehen wir den „Wasserturm“, denn um Dampf erzeugen zu können, musste Bello regelmäßig Wasser nachfüllen.

1921 wurden 197.105 Passagiere befördert, ein Rekord. Die Straßenbahnverbindung wurde am 31. August 1955 unter lautstarken Protesten eingestellt.

In 2020 was het 75 jaar geleden dat WO II was afgelopen. Door de coronasituatie kan onze herdenking van dit feit nu pas, als 75+2, plaatsvinden. Meer dan ooit moeten we beseffen dat leven in vrijheid een groot goed is en niet als vanzelfsprekend kan worden gezien. Met 28 foto's op 16 verschillende locaties laten wij u zien hoe onze badplaats er voor 1940 uitzag en wat er tijdens de WO II verstoord is. Deze fotoroute door het dorp bestaat uit foto’s die de geschiedenis van Bergen aan Zee tonen.

Deze fotoroute is tot stand gekomen door een samenwerking van de Historische Vereniging Bergen, Vrienden van het Vredeskerkje, de dorpsraad van Bergen aan Zee, www.bergenaanzee.com en de Gemeente Bergen. Wij zijn dank verschuldigd aan Mees Schotten, Allard Willemier Westra, Gerard Meyer en het Regionaal Archief voor het ter beschikking stellen van hun foto collectie, Leo Rotthier voor de teksten en Reno Projecten voor het plaatsen van de borden.

Bergen aan Zee badplaats sinds 1906, Henk Jellema e.a., Pirola 1981
Een verjaardag aan Zee Bergen a/z , Bert Buizer & Frits David Zeiler, Pirola 2006
Bergen (NH) 1940-1945, P.Harff en D. Harff, eigen uitgave, 2016
Bouwkunst Bergen en Bergen aan Zee 1900-1940, Eline van Leeuwen, Wim Vroom, Cahier no. 3, uitgave museum Kranenburgh.
Honderd Jaar Bergen aan Zee… en wat vooraf ging , Frits David Zeiler, Gemeentemuseum Het Sterkenhuis, 2006.
Beeldende teksten uit het Vredeskerkje Bergen aan Zee, Ferdinand van Melle e.a., uitgave MAD-Stichting, 1998.
Chronologische staat van te Bergen aan Zee opgerichte gebouwen, A.L. van Reenen.
Gegevens Herman Roos.
Brief van Jhr. Six van Hillegom aan Herman Roos over villa De Drie Koningen
Verstoven Duinen, Leve Bergen aan Zee, Bock de Hondt, 2006
Een kasteel in Bergen aan Zee, De geschiedenis van het huis op het Russenduin, Maria Smook-Krikke, uitgave Bonneville Bergen, 2006
Straatnamen in Bergen door de eeuwen heen, Bob v/d Graaf e.a., HVB, 2003
Bergen aan Zee tijdens de oorlog, bron Fam. Archief van Reenen nr. 77
Bergen aan Zee, 100 jaar plannen, Maria Smook-Krikke, Bonneville, 2006
Herdenkingstentoonstelling 25 jarig bestaan bergen aan Zee, 2e druk, Maria Smook-Krikke mei 2006
100 jaar Vredeskerkje 1918 -2018, Joop Bekius e.a., Uitgave Vredskerkje, 2018
Vredeskerkje Bergen aan Zee, uitgave Stichting MAD en Stichting Vrienden van het Vredeskerkje.
Het Vredeskerkje in Bergen aan Zee, een kerkje voor allen, Bert Buizer, Ferdinand van Melle, Frits David Zeiler, 1918 2008, uitgave MAD Stichting, 2008
Bergense Kroniek, Themanummer 1, ’40-’45, HVB, mei 1995
Bergense Kroniek, jaargang 2, nr. 2, HVB, november 1995
Bergense Kroniek, Bergen aan Zee 90 jaar, Themanummer 2, HVB, juni 1996
Bergense Kroniek, jaargang 6, nr.1, HVB, mei 1999
Bergense Kroniek, jaargang 6, nr. 2, HVB, november 1999
Bergense Kroniek, jaargang 10, nr. 1, HVB, april 2003
Bergense Kroniek, jaargang 10, nr. 2, HVB, november 2003
Bergense Kroniek, jaargang 11, nr. 2, HVB, november 2004
Bergense Kroniek, jaargang 12, nr. 2, HVB, november 2005
Bergense Kroniek, Bergen aan Zee 100 jaar, jaargang 13, nr. 1, HVB juni 2006
Bergense Kroniek, jaargang 13, nr. 2, HVB, november 2006
Bergense Kroniek, jaargang 14, nr. 1, HVB, april 2007
Bergense Kroniek, jaargang 15, nr. 1, HVB, april 2008
Bergense Kroniek, jaargang 15, nr. 2, HVB, november 2008
Bergense Kroniek, jaargang 16, nr. 1, HVB, april 2009
Bergense Kroniek, jaargang 16, nr. 2, HVB, november 2009
Bergense Kroniek, jaargang 17, nr. 1, HVB, april 2010
Bergense Kroniek, jaargang 17, nr. 2, HVB, november 2010
Bergense Kroniek, jaargang 18, nr. 1, HVB, april2011
Bergense Kroniek, jaargang 18, nr. 2, HVB, november 2011
Bergense Kroniek, jaargang 19, nr. 1, HVB, april 2012
Bergense Kroniek, jaargang 19, nr. 2, HVB, november 2012
Bergense Kroniek, jaargang 20, nr. 1, HVB, april 2013
Bergense Kroniek, jaargang 20, nr. 2, HVB, november 2013
Bergense Kroniek, jaargang 21, nr. 2, HVB, november 2014
Bergense Kroniek, jaargang 22, nr. 1, HVB, april 2015
Bergense Kroniek, jaargang 22, nr. 2,HVB, november 2015
Bergense Kroniek, jaargang 23, nr. 1, HVB, april 2016
Bergense Kroniek, jaargang 24, nr. 1, HVB, april 2017
Bergense Kroniek, jaargang 24, Themanummer 13, Bergenaren en de Tweede Wereldoorlog, september 2017
Bergense Kroniek, jaargang 24, nr. 2, HVB, november 2017
Bergense Kroniek, jaargang 25, nr. 1, HVB, april 2018
Bergense Kroniek, jaargang 25, nr. 2, HVB, november 2018
Bergense Kroniek, jaargang 26, nr. 1, HVB, april 2019
Bergense Kroniek, jaargang 26, nr. 2, HVB, november 2019
Bergense Kroniek, jaargang 27, nr. 1, Bergen aan Zee een gebroken geschiedenis, Joop Bekius, HVB, april 2020